Помёт "J-2" / Litter "J-2"

Дата рождения / Date of birth / - 03.09.2015.

 мама / mother - Ulia Gloria Dikama (SIA f 21)

 папа / father - Che Guevara Sambuca Picasso (OSH n 22)

 

 

1.  Jarl  Unique Cat Dikama  (OSH d 22)

 

  кот / male (окрас - красный мраморный)

 

зарезервирован  / reserved

J-2 - 064 1

o


 

 

2.  Jolli  Unique Cat Dikama  (SIA f 21)

  кошка / female (окрас - сил торти тебби поинт)

зарезервирован  / reserved

J-2 157-1

o


 

 

3.  Jamocha  Unique Cat Dikama  (OSH  h 22)

  кошка /  female (окрас - шоколадная мраморная черепаха)

зарезервирован  / reserved

272

o

 


 

4.  Jery  Unique Cat Dikama  (OSH n 22)  - пэт/ pet

  кошка / female (окрас -  черная мраморная )

доступен  / available

J-2 097-1

 

Дикама